Doorsneepremie

In de pensioenwereld is de doorsneepremie 'hot'. Velen willen haar niet meer: jongeren betalen eigenlijk teveel voor hun pensioen-opbouw, ouderen te weinig. Maar velen weten niet hoe zij precies werkt. Hoe het werkt, kunt u hierna lezen. Het is een tekst die ook te vinden is mijn boekje "OR en pensioen", uitgegeven door Vakmedianet.

In middelloonregelingen, en eindloonregelingen, wordt altijd gewerkt met een doorsneepremie voor de deelnemers: elke deelnemer betaalt eenzelfde percentage van zijn (pensioengevend) loon en/of pensioengrondslag. Dat ziet er goed uit, iedereen hetzelfde. Maar er zitten vervelende herverdelingseffecten achter, met negatieve effecten vooral voor jongere deelnemers. Het is een van de elementen die schuil achter de zogenoemde solidariteit in pensioen-regelingen. We zullen de effecten laten zien aan de hand van een reken-voorbeeld met vier deelnemers, elk met een andere leeftijd en salaris.
lees meer ..

 

Laatste nieuws

17 augustus 2016

Ervaringen van een pensioenadviseur
lees meer..

04 juli 2016

Van de 26 voor OR Informatie geschreven bijdragen, waarvan 24 over pensioen, blijven er 2 over.
lees meer..

24 maart 2016

De houdbaarheid van één pensioenfondsbestuurder
lees meer..

15 februari 2016

Wie komt achter het geheim van de actuaris?
lees meer..

06 januari 2016

Dat is wel erg hands-on!
lees meer..

23 december 2015

Na de Shell kwestie in 2013 is de medezeggenschap voor een OR op pensioengebied via artikel 27 WOR verruimd. Maar een ander gat in de medezeggenschap, binnen onderneminsgpensioenfondsen, is gebleven.
lees meer..

08 december 2015

Vanaf juli 2014 hanteert DNB minimum normen voor de te besteden tijd door een pensioenfonds-bestuurder. Mooi, die normen, maar hoe groot is het tijdsbeslag eigenlijk? Mijn eigen praktijk als voorbeeld.
lees meer..