Economy & Life


Vanaf de bedrijfsmatige start in 1986 zijn de activiteiten gericht geweest op ‘medezeggenschap’. De opdrachten waren de eerste jaren een mix van financieel-economische analyses en advisering over 'pensioenen’, voor ondernemingsraden. De eerste jaren onder eigen naam, en met 'economisch advies en onderzoek'.

Later is de aandacht inhoudelijk geconcentreerd en naar soort opdrachtgevers iets verruimd. Uiteindelijk alleen ‘pensioenen’, meestal voor ondernemingsraden, soms ook voor een deelnemersraad, het bestuur van een pensioenfonds of voor een vakbond.