Thijs Jansen

Na een universitaire economie opleiding ben ik met horten en stoten in het pensioenvak terecht gekomen. Begonnen, als kaderlid van een van de vakbonden begin jaren '80, met het analyseren van jaarverslagen van bedrijfstakpensioenfondsen zoals van de bouw en de metaal, en van ondernemingspensioenfondsen zoals van Akzo, Gist-Brocades en Hoogovens. Analyses voor actieve, kritische vakbondsleden.

Van het een kwam het ander. Bedrijfsmatig als zelfstandige vanaf 1986, eerst onder eigen naam, later onder Economy & Life. Gedurende een bepaalde periode was ik als enige in Nederland sterk gespecialiseerd in het adviseren van ondernemingsraden over pensioenregelingen. Als pensioenmedewerker van OR Informatie heb ik tientallen artikelen geschreven.

Het adviseren van ondernemingsraden, en het schrijven voor OR Informatie, heb ik afgebouwd in 2012-2013.