Zijn troost

Toch wel met enige trots liet hij zijn UPO zien. Zo kom ik nooit aan een pensioen van 70% van mijn salaris, klaagde hij. Je moet bij die 31 duizend euro nog wel de AOW optellen, want dat hoort bij de 70%-norm, antwoordde ik na een vluchtige blik op de cijfers. Je hebt dan bij elkaar een heel aardig pensioen, of niet soms, zei ik.

Inderdaad, met een salaris van een ton kom je niet aan die 70%. Pensioenopbouw, hè, echte interesse kreeg hij pas op het moment dat het te laat was. Extra bijsparen tot het door hem gewenste pensioenniveau loont niet meer, met al die beleggingsrisico’s en zo.

Zijn troost? De overwaarde van zijn huis. Maar dan moet hij wel verhuizen. Naar echt iets goedkopers.